Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

 Nasza Misja

Otwarci na zmianę, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej

i wrażliwość na problemy naszych pacjentów.

DSCN5103

 

Krótko na temat szpitala.

 Szpital w Gostyniu zatrudnia ok 350 pracowników, dysponuje 212 łóżkami.

Posiada następujące oddziały: Wewnętrzny, Chirurgiczny, Chirurgii Dziecięcej, Pediatryczny, Położniczo -Ginekologiczny, Noworodkowy, Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zakład Opiekuńczo - Leczniczy.

Ponadto w strukturach szpitala znajduje się: Izba Przyjęć, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Diagnostyka Obrazowa (TK, RTG, Mammografia, USG), Laboratorium, Pracownia Endoskopii, Fizjoterapia a także Poradnie Specjalistyczne: Położniczo - Ginekologiczna oraz Gastroenterologiczna. 

Po godz. 18:00 oraz w dni wolne i święta szpital świadczy usługi medyczne w ramach POZ, tzw. "wieczorynki".

 

Szpital przeszedł modernizację dzięki dofinansowaniu ze Środków Unijnych.

 

Miesięcznie hospitalizowanych jest ok. 800 pacjentów oraz rodzi się ok. 65 noworodków.

Ogółem obłożenie łóżek szpitalnych kształtuje się na poziomie 67%.